Friday, January 29, 2016

Sura 15 (61~70)

Al-Aijr, dari ayat 61~70; 


61. Maka tetakala utusan-utusan itu datang kepada kaum Lut.

62. Ia berkata; “sesungguhnya kamu ini satu golongan yang tidak terkenal”.

63. Mereka jawab; “bahkan kami  datang kepada mu dengan mambawa apa yang mereka ragu-ragu padanya”.

64. “Dan kami datang kepada mu dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.

65. “Lantaran itu, berangkatlah bersama keluarga mu pada waktu malam dan ikutlah dibelakang mereka, dan janganlah berpaling seorang pun daripada kamu, dan pergilah kemana kamu diperintah”.

66. Dan kami selesaikan urusan itu kepadanya iaitu bahawa akar-akar mereka akan diputuskan pada waktu pagi.

67. Dan datanglah penduduk negeri itu dengan girang.

68. Ia berkata; “sesungguhnya mereka ini tamu-tamu ku, lantaran itu, janganlah kamu buat malu akan daku”.

69. “Dan takutlah kepada Allah dan janganlah kamu hinakan daku”.

70. Mereka berkata; “bukankah kami telah larang mu dari menerima orang-orang”.

.
[previous] [next] [home]
.
.

.

No comments:

Post a Comment