Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (94~95)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 94~95:
.

Ringkasan tafsir;
Kaum Yahudi telah mengubah Taurat dan mendakwa mereka tidak akan diseksa diakhirat melainkan hanya sekejap sahaja dan hanya mereka sahaja yang masuk Syurga dan mendakwanya lagi bahawa mereka adalah kekasih Allah.

Maka Allah menyeru kepada Muhammad supaya menempelak kaum Yahudi “jika benar kamu dapat masuk syurga diakhirat pada sisi Allah dengan tiada berserta orang lain, maka marilah cintai mati, jika kamu orang yang benar”. Demikianlah sebenarnya mereka itu tidak cintai mati kerana banyak dosa dari tangan-tangan mereka telah lakukan diatas muka bumi ini. Ingatlah, Allah mengetahui dan akan memberi balasan kepada orang-orang yang membuat aniaya.
.
.
[Previous] [Next]
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.91~100);
[GS]  https://t.co/UmIxLYK9EX
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
.


No comments:

Post a Comment